Thông tin về tình hình dịch cúm gia cầm, LMLM và tai xanh ngày 19/8/2015

I. TÌNH HÌNH DỊCH 1. Dịch Cúm gia cầm Trong ngày, không có báo cáo ổ dịch phát sinh từ các địa phương. Hiện nay, cả nước có các ổ dịch Cúm gia cầm H5N1 chưa qua 21 ngày như sau: Ổ dịch tại 01 hộ chăn nuôi thuộc xã Nhị Long Phú, huyện Càng

0979030303
Chat Facebook
Gọi điện ngay