Giấy chứng nhận hợp chuẩn hợp quy phân bón lá A2

Được Trung tâm Giám định và chứng nhận hợp chuẩn hợp quy – VietCert đánh giá chứng nhận phù hợp quy định tại Thông tư số 41/2014/TT-BNNPTNT ngày 13 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Danh mục ban hành kèm theo thông tư 86

Danh mục các loại phân bón thay thế cho các loại phân bón đã có trong danh mục được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam. (Ban hành kèm theo thông tư số 86/2011/TT-BNNPTNT ngày 16/12/2011 của Bộ trưởng bộ NN&PTNT)

0979030303
Chat Facebook
Gọi điện ngay