Sinh khối trùn quế (Phân trung quế)

Phân trùn quế là một loại phân tự nhiên được sử dụng rộng rãi trong nông nghiệp hữu cơ và làm việc tốt trong việc cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng. Thành phần chính trong phân trùn quế bao gồm:

  1. Nitơ (N): Nitơ là một chất dinh dưỡng quan trọng cho sự phát triển của cây trồng. Phân trùn quế thường chứa một lượng lớn nitrogen hữu cơ, cung cấp một nguồn dinh dưỡng dễ hấp thụ cho cây.
  2. Phốt pho (P): Phốt pho là một chất dinh dưỡng cần thiết cho sự phát triển của cây trồng, đặc biệt là trong giai đoạn hình thành rễ và sự sinh trưởng của cây. Phân trùn quế có chứa một lượng nhất định phốt pho.
  3. Kali (K): Kali là chất dinh dưỡng quan trọng thứ ba cần thiết cho cây trồng. Phân trùn quế có chứa kali và giúp cung cấp nguồn dinh dưỡng này cho cây trồng.
  4. Canxi (Ca) và magiê (Mg): Cả canxi và magiê đều là các chất dinh dưỡng quan trọng khác cần thiết cho sự phát triển và cân bằng dinh dưỡng của cây trồng. Phân trùn quế cung cấp một lượng nhất định canxi và magiê cho cây.
  5. Các chất hữu cơ và vi lượng: Phân trùn quế còn chứa các chất hữu cơ, vi lượng và khoáng chất khác như đồng, kẽm, mangan, sắt và các chất cần thiết khác cho sự phát triển và sức khỏe của cây trồng.

Điều quan trọng khi sử dụng phân trùn quế là nắm rõ thành phần cụ thể của từng loại phân trùn quế cụ thể và đảm bảo việc sử dụng phân trùn quế trong tỷ lệ phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng của cây trồng.

Giá Trùn Quế Giống, Giá Trùn Quế Thương Phẩm Mới nhất 2023